Köpvillkor

BESTÄLLNING
Du kan göra din beställning på www.konstlobbyn.se, www.gallerikonstlobbyn.se eller  info@konstlobbyn.se.


LEVERANSTID
Alla beställningar av konsttryck, som läggs i webbutiken fram till söndag kl.20.00, skickas normalt ut varje tisdag. Lägg därtill Postens leveranstider på 1-3 dagar. Konsttrycken levereras skyddade och ihoprullade i kraftigt papprör. Mindre konsttryck kan ibland skickas i kartong kuvert.

FRAKTKOSTNADER
Fraktkostnader enligt följande: Fast frakt inom sverige 88 kr Fast frakt inom Europa 120 kr För paket som aviserats och ej hämtats ut, debiteras 150 kr.

BETALNING
Du kan välja mellan många betalningsalternativ. Priser i svenska kronor (SEK) inklusive moms är de gällande. För privatkonsumenter gäller konsumentköplagen samt Distansavtalslagen som även innefattar skydd för säljaren. Mer information finns på Konsumentverkets hemsida http://www.kov.se

AVBESTÄLLNING
I det fall när kunden anser att leverans dröjer på sådant sätt att denne ej längre önskar leverans av beställning, är det kundens ansvar att beställningen avbeställes i enlighet med säljaren köpevillkor. Avbeställning efter det att beställning blivit expedierad är ej möjlig. I de fall beställning blivit expedierad är kunden skyldig att mottaga beställningen. Avbeställning är ej giltig förrän kunden fått bekräftelse från säljföretaget antigen per e-post eller telefon.

REKLAMATIONSVILLKOR
Det är lämpligt att kunden kontrollerar varan vid ankomst för att verifiera att den är riktig och felfri. Vid reklamation ska kunden kontakta Konstlobbyn på 0735257307 eller info@konstlobbyn.se. Det är vid alla typer av returer ytterst viktigt att produkten förpackas på ett sådant sätt att den ej riskerar att skadas ytterligare. För konsument gäller konsumentköplagen, vilket innebär att kunden har rätt att få returfrakten betald vid ett giltigt returärende. Dvs fel eller skada på varan. I de fall returärendet ej är giltigt, om tex returanledningen är reklamation och fel som ej kan påvisas, utgår en avgift om 50:-+ returfrakt. Jag står alltid för returfrakt när det gäller skadat eller felaktigt gods.

ÅNGERRÄTT
Privatkonsument har rätt att ångra köpet inom 14 dagar enligt distansavtalslagen. Ångerrätten gäller enligt nämnda lag endast om varan och dess originalförpackning kan återlämnas i väsentligen oförändrat skick. Du har rätt att öppna förpackningen och kontrollera att varan fungerar förutsatt att varans art förutsätter detta. Varan får dock ej vara använd förutom detta. Vill konsument utnyttja sin ångerrätt skall denna kontakta mig, förslagsvis via e-post på info@konstlobbyn.se. Returfrakten bekostas av konsumenten. För att åberopa sin ångerrätt ska kunden kontakta säljaren för att erhålla returadress. Vid produkter som är specialtillverkade för viss kund, gäller ej bytesrätt, öppet köp eller ångerrätt. Om en vara är transportskadad skall säljaren kontaktas inom skälig tid för information om ersättning.

ÅTERBETALNING
Vid ångerrätt eller reklamation där kund ej begär ny vara ska säljaren återbetala ordersumman eller makulera fakturan inom 30 dagar från det datum som den returnerade varan mottagits.

TRANSPORTSKADAT GODS
Om en vara skadas i transport, oavsett om skadan är väl synlig eller dold, skall detta anmälas omgående till speditören, dock senast inom 7 dagar.

FORCE MAJOR
Händelse såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelse utanför min kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att säljare befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER
Du kan känna dig trygg med att dina personuppgifter aldrig sprids till tredje part.

TVIST
Vid eventuell tvist har vi som policy att följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.

ÖVRIGT
För det fall beställaren är under 18 år så måste målsmans tillstånd inhämtas före köpet genomförs. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att malinostlund.com lider ekonomisk skada, polisanmäls. Säljföretaget friskriver sig för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i butikens sortiment förekommande produkter och tjänster. All bildinformation skall ses som illustrationer och kan ej heller garanteras återge exakt utseende och beskaffenhet. Webshoppen förbehåller sig rätten till ändring av all information, inklusive men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden, utan föregående avisering. Vid eventuell slutförsäljning till uppgivet pris eller p.g.a. att ett försäljningsobjekt utgått, har säljaren rätt att häva köpet och återbetala eventuella inbetalda belopp på bästa sätt. Säljaren skall också meddela kunden om ersättande eller likvärdigt försäljningsobjekt finns tillgängligt

COPYRIGHT av alla motiv som visas på produkter i butiken, inklusive alla rättigheter för vidare kopiering i någon form tillhör Konstlobbyn. Bilderna är fotade för att återge färgerna i motivet på bästa sätt, men inställningarna på din dataskärm kan göra att färgerna och intensiteten ändras något. Copyright © Alla rättigheter förbehållna Konstlobbyn Sverige AB​

Varukorg
Translate »